V posledních letech prošla konstrukce plastových oken velkou řadou technických a konstrukčních změn. V provedení rámů a křídel lze pozorovat nové trendy vedoucí ke zlepšení jejich tepelně izolačních vlastností. V minulosti byly do konstrukce rámů a křídel pouze přidávány komory při zachování stejné stavební hloubky. Toto opatření je účinné pouze do určité míry a zvyšování počtu izolačních komor, při standardní stavební hloubce rámu nebo křídla okna není správným řešením. Nové vícekomorové systémy oken a dveří tedy nabízejí nejen zvýšený počet izolačních komor, ale hlavě zvětšenou stavební hloubku rámů. V současné době stavební hloubka rámů těch nejlepších systémů plastových oken a dveří dosahuje hodnoty mezi 82 a 92mm.

Vývoj plastových oken

Plastová okna mají za sebou dlouhou cestu vývoje. Zhruba v padesátých letech minulého století se na západoevropském trhu začala objevovat první okna vyrobená z plastu. Již v roce 1954 se na německém trhu objevila plastová okna od firmy TROCAL. Vývojem profilů a technologií pro výrobu oken z těchto levných a relativně bezúdržbových materiálů se začala v tehdejší západní Evropě zabývat řada firem. Masivnější produkce a rozšíření do staveb, se ale plastová okna dočkala až v 70. letech minulého století. Na konci šedesátých let představil TROCAL již první vícekomorová okna a tato se dočkala masovějšího rozšíření. Velkou měrou k tomuto přispěl vynález tzv. svařovacího zrcadla, které umožňovalo svaření rohů rámů a křídel. Tímto se zvýšila pevnost a stabilita celé konstrukce a vývoj technologií pro výrobu plastových oken se posunul kupředu.

Po celou tuto dobu se také samozřejmě vyvíjelo složení PVC a materiálů, ze kterých se profily plastových oken extrudují. Bylo třeba odbourat žloutnutí profilů při působení UV záření a hlavně zvyšovat jejich tuhost a houževnatost. Samozřejmě se také vyvíjely materiály, které byly používány pro výrobu těsnění. Začala se také používat izolační dvojskla, zatím bez technologií pokovaní povrchů. Na přelomu 80 a 90 let se již k výrobě plastových oken začíná používat materiálů a technologií, které jsou velmi podobné těm dnešním. Dochází ale také k vývoji nových systémů se středovým těsněním, zvyšuje se počet komor v rámech i křídlech.

Někteří výrobci jako například GEALAN nebo TROCAL začínají nabízet ve hmotě probarvené profily plastových oken. U vybraných typů oken se začínají používat tepelně izolační vložky a různé systémy, které nahrazují klasické ocelové výztuhy kompozitními prvky. Veškerý vývoj v oblasti plastových oken směřuje ke zvýšení tuhosti okna a hlavně ke zvyšování jeho tepelného odporu. Podíl produkce plastových oken mezi ostatními produkty jako jsou dřevěná okna nebo hliníková okna se pohybuje okolo 50%. Z posledních studií pro trvale udržitelný rozvoj, kde se hodnotí  ekologické bilance, sociální aspekty a ekonomické dopady výroby oken plyne, že plastová okna lez v současné době již všeobecně označit jako ekologický výrobek. 

Úspora energie na prvním místě

Pokud vás čeká výměna oken ve starší zástavbě, v panelovém domě, bytovce nebo rodinném domku kde nebudete již provádět další zásadní zateplení a kde půjde hlavně o zvýšení komfortu bydlení doporučujeme okna z řady STANDARD. Pro zákazníky s vyššími nároky jsou to také okna z řady STANDARD PLUS. Pro investory a stavebníky, kteří hledají maximální úspory, jsou určena plastová okna z řady PASSIV. Tato řada oken je v naší nabídce nejobsáhlejší a vybere si z ní každý i nejnáročnější zákazník. Segment nízkoenergetických a pasivních oken je rychle se rozvíjející oblastí otvorových výplní. Je to logické v době, kdy požadavky na úspory energií vyplývají ze současné ekologické i ekonomické situace. Zatímco plastová okna v základních řadách STANDARD a STANDARD PLUS umožňují ekonomické zasklení izolačními dvojskly a mají většinou systém dvou těsnících rovin, u oken v řadě PASSIV to již není možné. Základním předpokladem u těchto systémů je velká stavební hloubka rámů i křídel a systém tří těsnících rovin. U nejmodernějších systémů je ještě použito dodatkové těsnění v zasklívacím prostoru, eliminující možnost vzniku kondenzátu. V naší nabídce jsou i okna, která mají izolační komory v rámech vyplněny tepelně izolačními vložkami. Mezi tyto systémy patří například šestikomorová plastová okna VEKA ALPHALINE a nově také sedmikomorová okna VEKA SOFTLINE 82. Se stavební hloubkou rámů 82, resp. 90mm, systémem středového těsnění a navíc tepelně izolační vložkou v rámu, patří tyto systémy mezi to nejlepší, co lze v segmentu plastových oken nabídnout.  

Ekonomicky výhodná plastová okna

Mohlo by se zdát, že kupředu jde vývoj pouze v pasivních systémech . Opak je ale pravdou. I v segmentu ekonomicky výhodnějších oken z řady STANDARD a STANDARD PLUS máme zákazníkovi co nabídnout. Samozřejmostí je možnost osazení izolačních trojskel, komfortních větracích systémů, nebo oken vyráběných technologií HFL, kdy plastové okno z exterierové strany věrně napodobuje vzhled okna dřevěného. Také v tomto základním provedení můžeme nabídnout systémy které jsou doplněny tepelně izolačními vložkami a jejich parametry se i přes ekonomickou cenu přibližují standardu pasivních plastových oken. Je to například systém BRÜGMANN 73 Thermo. Jde o standardní pětikomorový systém z produkce německé firmy SALAMANDER - BRÜGMANN, který je v rámu i křídle doplněn termoizolační vložkou. Samozřejmě že v těchto profilových řadách mají své stálé místo osvědčená plastová okna z německých profilů VEKA a REHAU.