Technické detaily sekčních garážových vrat

Aby bylo možno sekční garážová vrata správně namontovat, je nutné znát několik zásadních technických detailů.

Konstrukce garážových vrat

1-vertikální vedení
2-horizontální vedení
3-hřídel s torzními pružinami
4-sekce (lamely)
5-vodící dráha elektrického pohonu
6-pohon

Konstrukce sekčních garážových vrat

Stavební připravenost pro montáž sekčních vrat

Stavební otvor musí být připraven na čisto, tzn. včetně omítek a podlahy. Odchylky od vodorovné a svislé osy jsou možné do max. 5 mm na výšku i šířku.
V montážním a také ve funkčním prostoru vrat nesmí být žádné viditelné, ani skryté překážky ( regály, potrubí, vzduchotechnika a.t.p.) 
V případě elektrického pohonu vrat je třeba připravit, ideálně na strop do prostoru motoru, elektrickou zásuvku 230V / 50 Hz / 6A.

Zaměření sekčních garážových vrat před zadáním do výroby

Při zaměřování vrat používáme tzv. zaměřovací protokoly, do kterých technik zanáší veškerá data nutná pro budoucí zadání vrat do výroby. 

Jak zaměřit sekční garážová vrata

Typy kování sekčních vrat podle montážních otvorů a výšky překladu

Standardní kování - STANDARD
Jedná se o základní systém kování u kterého se vertikální vedení kotví z interieru. Špaleta stavebního otvoru je z exterieru viditelná. Výška nadpraží z interieru je pro ruční i elektrické ovládání min. 230 mm.
 
Kování s bočními pružinami - STRIP
U tohoto typu kování není použita torzní pružina navinutá na hřídeli, ale pružiny jsou tažné, umístěny na bocích vedení. Minimální výška ostění pro ruční ovládání je 80 mm, pro motor 130 mm.
 
Snížené kování - PREGO
Systém umístění vedení je shodný s kováním STANDARD. Rozdíl je v možnosti použití tohoto kování při snížené výšce nadpraží min. 80 mm u ručního ovládání a min. 130 mm u ovládání motorem.
 
Zvýšené kování  - KARA
Vedení je totožné jako u kování Standard, s tím rozdílem, že se používá v garážích s výškou nadpražíí 300-600 mm. U tohoto typu kování je průjezdná výška rovna výšce otvoru pro vrata. Poslední lamela při vytažení vrat nezasahuje do otvoru.

Montáž garážových vrat

Provádění montáže garážových vrat jo odborná činnost, kterou by měli provádět pouze zaškolení pracovníci. Základní prvky montáže jsou stejné, rozdíly jsou v detailech provedení v návaznosti na použité kování. Pokud jste odborně zdatní a máte hotovu stavební připravenost, pomohou vám níže umístěné návody.

Návod na montáž vrat s kováním Prego a Tunel

Návod na montáž vrat s kováním Standard

Návod na montáž vrat s kováním Strip

ZPĚT DO SEKCE GARÁŽOVÝCH VRAT