Speciální okna

Do kategorie specálních oken spadají především výrobky, pro netypické použití. Ve většině případů se jedná o okna používaná v konstrukcích, které se liší provedením ostění, popřípadě účelem použití od standardních plastových, dřevěných nebo hliníkových oken

Nejčastěji používané typy speciálních oken v naší nabídce

  • okna se sanačními (renovačními) rámy
  • plastová okna monoblock
  • výsuvná okna
  • anglická vytahovací okna typu Sash
  • ven otevíravá okna Casement a Skandinávie
  • otočná (kyvná) okna

Okna se sanačními rámy

Patří mezi nejčastěji požívaná okna z této kategorie. Nejvíce používaným materiálem pro jejich výrobu je samozřejmě plast, jelikož plastová okna jsou základem těchto systémů. Lze je ale také vyrobit v dřevěném provedení. Svoje uplatnění najdou především tam, kde je nutné ponechat původní okenní rám v ostění a pro jehož překrytí je sanační rám ideální. Tato okna se ale také používají pro speciální montáže v novostavbách, kde je v ostění osazen rám z hranolů z tvrdého dřeva, na který se toto speciální okno osazuje. Výhodou je maximální přesnost a tuhost osazení. Tento systém je oblíben především v Rakousku. Také v Itálii se ve většině případů montují tato okna i do běžných rodinných domů i komerčních budov.

Salamander bluEvolution 82

BluEvo82      Ideální do montovaných staveb

      Bez nutnosti vnitřního zapravení (pouze při rovném ostění)

      Středové těsnění

      Trojskla

      PODROBNÉ INFO