Důležité informace:

Pokud si zakoupíte kvalitní okna nebo dveře, je nutno také počítat s kvalitní montáží. I dobré okno, pokud bude špatně namontováno, ztrácí tímto své výhody a způsobí nemalé starosti. Jsme si vědomi toho, že výměna oken je pro naše zákazníky zásadním zásahem a také proto se Vám budeme snažit maximálně přizpůsobit. Pokud se jedná o novostavbu, nebo o neobývaný objekt, je situace jednodušší, ale i tak Vám vyjdeme maximálně vstříc.

Demontáž stávajících výplní:

Demontáž obsahuje vybourání starých výplní a přípravu takto vzniklého otvoru pro montáž nového okna nebo dveří. Při demontáži jsou stará dřevěná okna rozřezána a vyjmuta z původních otvorů. Tato činnost je destrukční a je třeba počítat s určitou zvýšenou mírou prašnosti. Proto je vhodné před započetím demontáže provést zakrytí nábytku a vybavení bytu nebo domu. Při demontáži starých okenních rámů dojde samozřejmě k určitému poškození vnitřního a vnějšího ostění. U vnější strany je rozsah poškození závislý na stavu fasády. Pokud je fasáda pevná a soudržná, k jejímu poškození nedochází. Dochází k odstranění vnitřního, a pokud je to nutné, také vnějšího parapetu. Pokud vnější parapet zůstává zachován, nabízíme k jeho dotěsnění pozinkované přechodové lišty. Pokud je to součástí smlouvy, provedeme také odvoz a následnou ekologickou likvidaci vybouraných oken a dveří.

Montáž nových oken a dveří:

Součástí montáže oken a dveří je transport nových oken popř. dveří ke stavebnímu otvoru, jejich osazení, ukotvení a vyplnění spáry mezi oknem a ostěním izolační pěnou. Součástí montáže je také základní seřízení oken a seznámení zákazníka s obsluhou výrobků.

Při montáží okna se nejprve vysadí křídla a rám se přesně vyrovná pomocí montážních klínů a vodováhy do roviny. Poté se provede upevnění rámů pomocí turbo šroubů nebo kotevních plechů. Používáme oba tyto způsoby kotvení rámů. Kotvení turbo šrouby spočívá v tom, že je okno přišroubováno přímým uchycením přes okenní rám prostřednictvím tzv. turbo šroubů do zdiva stavební otvorové výplně. Ve druhém případě se na obvod okenního rámu nasadí mechanické úchyty (tzv. kotvy) z pozinkovaného plechu. Pro připevnění okna se kotvy přišroubují do zdiva stavebního otvoru většinou pomocí zatloukacích hmoždinek. Před samotným vypěněním spára montážní pěnou je nutno nejprve prověřit bezchybnou funkčnost křídel a zavírání. Při bezvadné funkci a po následném mechanickém ukotvení okenních rámů následuje vyplnění spáry polyuretanovou pěnou. Pěna musí být nanesena rovnoměrně, aby byla zaručena její tepelně izolační funkce. Po zatvrdnutí montážní pěny se odstraní klíny a dopění se otvory po jejich vyjmutí. Seříznutí montážní pěny je součástí následného zednického zapravení.

Zednické zapravení:

Součástí zednického zapravení oken je seříznutí montážní pěny a zapravení odkrytého ostění vhodným materiálem – omítkou.

Před započetím zednických prací provádíme zakrytí oken popř. dveří krycí folií, aby nedošlo k jejímu poškození. Po odříznutí přebytečné montážní pěny je možno provést zednické práce. U těchto prací se jedná o zapravení ostění odkrytého po demontáži stávající výplně. Je provedeno natažení vnitřní štukové vrstvy špalety a její následná úprava - uhlazení. Po osazení vnitřních parapetů je také zednicky zapravena část ostění pod nosem parapetu. Po dokončení zednického zapravení je provedeno hrubé očištění rámů a odstranění ochranných folií. Samozřejmostí je odstranění obalů a nečistot, které při těchto pracích vznikají. Tam kde není nutné používat omítku, je možné ji nahradit tmelem, nebo zalištováním. Vnější spára do šířky 10mm je zatažena akrylovým tmelem který je určen pro použití v exteriéru.

Montáž s parotěsným provedením spáry:

Montáž s použitím systému parotěsných a paropropustných pásek které zabraňují degradaci izolační pěny vlivem vnikání vlhkosti. Tento systém montáže oken a dveří je vždy za příplatek.

Polyuretanová pěna ztrácí své izolační vlastnosti v okamžiku, kdy do její struktury proniká vlhkost. Ta se může do pěny dostat z exterieru vlivem zatečení například při dešti, nebo také z interieru ze vzdušné vlhkosti. K těmto jevům dochází zejména v zimních měsících a tím vzrůstá například riziko vzniku plísní a tepelných mostů.  Tento systém montáže je časově i materiálově náročný a pro jeho použití je ideální pro novostavby a pro výměny jednoduchých oken – např. pro panelové domy. Pokud jej používáme při výměnách po hlubokých kastlových (špaletových) oknech, je nutné počítat s dozdíváním a delší přípravou podkladu. Tyto práce jsou vždy účtovány zvlášť.

Minimem, které doporučujeme při výměnách je použití komprimační pásky pro styk rámu s exterierovým ostěním (fasádou). Komprimační páska je určena k utěsnění proti hluku, zatékání, prachu, průvanu a zabraňuje vzniku tepelných mostů. Používá se při utěsňování styčné spáry oken, mezi otvorovou výplní a přilehlou konstrukcí. Páska je UV stabilní. Při zaměření posoudí technik, zda je možné tuto pásku na daný typ ostění použít.

V případě novostaveb je možné celý systém zjednodušit použitím páska Illmod trio. Tato unikátní páska spojuje vlastnosti vnější paropropustné folie, vnitřní parotěsné folie a kvalitní izolační pěny. Je vhodná hlavně pro přesně připravené stavební otvory. Zrychluje celou montáž a zároveň eliminuje možné chyby při aplikaci jednotlivých pásek.