Problematika oboru stavebních výplní otvorů, jenž obsahuje veškeré dodávky materiálu a prací oken a dveří, je nesmírně široká. Na těchto stránkách se vás pokusíme seznámit srozumitelnou formou s pojmy a termíny  z oboru výroby a montáže plastových, hlikových a dřevěných oken a dveří.

Stavební hloubka rámu

tato hodnota určuje hloubku okenního rámu v milimetrech. Obecně u standardních oken a dveří platí, že čím je větší stavební hlouka, tím je větší stabilita a tepelný útlum profilu. Toto pravidlo neplatí pro speciální systémy a pro systémy plastových oken s tepelně izolačními vložkami. Stavební hloubka rámů a křídel je u oken většinou odlišná, u křídel je zpravidla větší.

Rám okna nebo dveří

pevná část okna nebo dveří, která je po zabudování spojena s ostěním (okenním otvorem). Rámy plastových oken a dveří jsou svařeny speciální technologií při vysoké teplotě. Rámy dřevěných oken a dveří jsou slepeny a zajištěny čepováním. Při spojování hliníkových oken a dveří jsou použity speciální rohovníky. Na rámy oken a dveří mohou být dodatečně šroubovány nadstavbové (rozšiřovací) nebo spojovací profily.

Okenní nebo dveřní křídla

pohyblivá část okenní konstrukce, sloužící k otevření , sklopení nebo odsunutí. Součástí křídla je vždy okenní kování a také izolační sklo nebo výplň. Technologie provedení rohového spoje je totožná jako u rámů oken plastových, dřevěných, nebo hliníkových.

Profily pro výrobu oken a dveří

profilem označujeme typ a druh materiálu určeného pro výrobu oken a dveří. Rozlišujeme tři základní materiály pro výrobu oken a dveří.

  • plastové profily pro výrobu plastových oken a dveří
  • dřevěné hranoly určené pro výrobu dřevěných eurooken a dřevěných dveří
  • hliníkové profily určené pro výrobu hliníkových oken, dveří a ostatních konstrukcí

HDF technologie hladkého povrchu

technologie výroby profilů u nové řady oken REHAU Synego. Princip spočívá ve výrobě absolutně hladkého povrchu, který zabraňuje mikročástečkám nečistot, aby se držely v mikroskopických prohlubních povrchu.

Kování oken a dveří

I technologie v této oblasti jde neustále kupředu a tyto firmy patří ve svém oboru k leaderům. Technologická zlepšení, jako jsou například 3D spodní závěsy u kování MACO Multimatic, nebo nově možnost použití skrytého kování u všech námi dodávaných oken.

Distanční rámeček izolačních skel

je to rámeček který slouží ke spojení izolačních dvojskel, trojskel a nově i čtyřskel. Je vyráběn v několika šířkách které spolu s tloušťkou skla určují celkovou skladbu izolačního skla. V minulosti byl pro výrobu těchto rámečků používán hliník. V současné době jsou nejpoužívanějšími materiály nerez, plastový kompozit, nebo kombinace těchto materiálů. Na našich výrobcích najdete výhradně teplé, tzv. Warm Edge distanční rámečky používaných u většiny námi dodávaných plastových oken.