Okenní, popř. dveřní kování má dvě hlavní funkce:

  • umožňuje pohyb křídla okna nebo dveří v rámu
  • při uzavřeném křídle umožňuje uzavření okna popř. dveří

Podle funkce kování se dělí dále na:

  • funkční - části kování umístěné v kovací drážce, popř. díly umožňující spojení křídla s rámem (panty)
  • svrchní - jedná se o kliky, madla a další funkční, např. panikové mechanismy

Podle druhu dělíme kování na:

  • okenní
  • dveřní