Distanční rámeček je profil, který udržuje stejnou vzdálenost mezi jednotlivými tabulemi u izolačních skel. Vyrábí se z různých materiálů. Dříve se používal pro tyto rámečky hliníkový profil, ten však značně vede teplo a tím docházelo tak k rosení zasklení po obvodu. Nyní může být hliníkový rámeček používán pouze tam, kde nejsou nároky na tepelnou izolaci. Uvnitř každého rámečku se nachází tzv. síto, které absorbuje vlhkost v neziskelním prostoru a tím částečně zabraňuje mlžení skel.

V poslední době se také používají různé plastové nebo kompozitní distanční rámečky. Ty však musejí být vždy potaženy kovovou fólií, aby nedocházelo k unikání meziskelního plynu do exteriéru. Únikem plynu by se okamžitě zhoršily vlastnosti zasklení. Pokud například dojde k naředění argonu mezi skly pod hranici koncentrace 40 %, přestává argon účinkovat jako tepelná izolace a okno se chová, jako by v něm žádný argon nebyl. Proto se obvykle připouští únik pouze 3 % plynu ročně. Tento únik při počátečním plnění argonem na úrovni 95 % znamená, že pod 40 % klesne koncentrace argonu nejdříve po cca 30 letech. Plastové distanční rámečky prožívají postupný vývoj, kdy se ztenčuje použitá kovová fólie, mění se také její tvar, a zlepšují se tím parametry distančních rámečků. V současné době se nejčastěji používají rámečky s označením Swisspacer, TGI-Spacer, nebo Superspace

  • hliníkový rámeček
  • ocelový rámeček
  • nerezový rámeček
  • kompozitní ráměček