Parapety

U většiny nově zabudovaných výplní otvorů, ale také při výměně stávajících oken za nová okna plastová, nebo euro-okna, je třeba téměř vždy řešit otázku parapetních desek. Základní rozdělení okenních parapetů je z hlediska jejich osazení na vnější (exteriérové) a vnitřní (interiérové) parapety.