Tento koeficient (Ug) vyjadřuje, jaké množství tepla unikne konstrukcí skla o ploše 1 m2 při rozdílu teploty 1 K (Kelvin). Zjednodušeně řečeno čím je koeficient nižší, tím je izolace skla lepší.

  • jednoduché sklo - hodnota Uw cca 3 až 4 W/m2K
  • izolační dvojsklo - hodnota Uw dle provedení 1,3 až 1,0 W/m2K
  • izolační trojsklo  - hodnota Uw dle provedení 0,9 až 0,5 W/m2K
  • izolační čtyřsklo  - hodnota Uw dle provedení až 0,4 W/m2K

Prostor mezi skly se vyplňuje inertními plyny. Tento plyn má zásadní vliv na vlastnosti dvojskla nebo izolačního trojskla.

Používané druhy plynu:

  • vzduch  - nejhorší vlastnosti, možno použít pro skla bez větších nároků na tepelnou izolaci
  • argon    - zlepšení izolačních parametrů - v současnosti standardně používaný plyn
  • krypton - podstatně zlepšené tepelně-izolační vlastnosti, vyšší cena
  • xenon   - nejlepší tepelně-izolační vlastnosti, výrazně vysoká cena