ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ NÁMI POUŽÍVANÝCH SKEL

Mezi základní druhy skel patří:

  • izolační skla
  • ornamentální skla
  • bezpečnostní skla
  • protihluková skla
  • speciální skla

Izolační skla

Sklo s izolačními povlaky odráží teplo z interieru směrem do exterieru, minimalizují tímto tepelné ztráty zvyšují tepelnou pohodu stavby. Mohou být konstrukčně řešena jako dvojskla nebo trojskla. Izolační vlastnosti dvojskel i trojskel lze zesílit vyplněním meziskelního prostoru vzácnými plyny (argon nebo krypton).

Tepelně izolační dvojsklo s izolačním povlakem na povrchu má více než 2x lepší tepelně-izolační vlastnosti než standardní izolační dvojsklo bez povlaku. Toto dvojskla snižují nárok na vytápění budovy a přímo se tak podílejí na úspoře energie potřebné pro vytápění.

Izolační dvojskla se používají do většiny standardních plastových oken, ale také do oken dřevěných a hliníkových. Naproti tomu izolační trojsklo je téměř vždy použito u oken s větší stavební hloubkou, v nízkoenergetickém, nebo pasivním standardu.

Ornamentální skla

Slouží převážně ke zlepšení soukromí a omezení náhledu do místnosti, při současném minimálním omezení prosvětlení. Lze je také samozřejmě použít jako dekorační prvek, například ve vstupních dveřích.

Bezpečnostní skla

Nabízíme tři druhy bezpečnostních skel

  • tepelně tvrzená bezpečnostní skla
  • lepená bezpečnostní skla
  • drátoskla

Tepelně tvrzená bezpečnostní skla

Tepelně tvrzené bezpečnostní sklo je sklo, u kterého došlo za pomoci tepelně řízeného procesu ohřevu (nad 600°C) a ochlazení k vyvolání povrchového tlakového napětí. Účelem tohoto procesu je podstatně zvýšit odolnost skla vůči mechanickému a tepelnému namáhání (šokům). Tepelně tvrzené bezpečnostní sklo se pak díky vnitřnímu pnutí při rozbití rozpadne na velké množství malých neostrých střepů o maximální velikosti 100mm.Ve srovnání s obyčejným sklem float má toto bezpečnostní sklo mnohem větší ohybovou tuhost, přibližně pětkrát vyšší odolnost vůči bočnímu rázu, je podstatně odolnější vůči tepelným šokům. Sklo si nicméně i po procesu tvrzení uchovává světelné a energetické vlastnosti obyčejného skla.Tepelně tvrzené sklo je považováno za bezpečnostní sklo splňující požadavky na bezpečnost dle normy ČSN EN 12150. 

Lepená bezpečnostní skla

Bezpečnostní výplně z vrstveného skla VSG se skládají minimálně ze dvou skleněných tabulí různé síly, které jsou vzájemně spojené celým svým povrchem mezivrstvou. Jako mezivrstvu lze použít fólie z polyvinylbutyralu (PVB) nebo etylenvinylacetátu (EVA). Bezpečnostní výplně z vrstveného skla poskytují větší počáteční odolnost vůči namáhání než obyčejné sklo float. Při rozbití zůstávají jednotlivé úlomky skla vcelku a jsou drženy meziskelní fólií. U vrstvených skel používáme speciální značení, které nám udává sílu skleněných tabulí, jejich počet a sílu meziskelní fólie (např. pod označením VSG 55.1 se skrývá vrstvené sklo složené ze dvou skel float 5mm a meziskelní fólie o síle 0,38mm). Síla skleněné tabule/tabulí by měla být navržena s ohledem na skutečnou velikost a zatížení konstrukce.
Správným navržením bezpečnostní výplně z vrstveného skla lze docílit bezpečnosti ochrany např. proti propadnutí, vloupání, průstřelu atd.

Drátěná bezpečnostní skla

Drátěné sklo, nebo-li drátosklo, je sklo, uvnitř kterého se nachází drátěná vložka, která v případě rozbití drží pohromadě jednotlivé kousky skla. Výhodou drátoskla je schopnost zpomalit šíření plamenů v případě požáru. Použití skla je možné jak v interiéru, tak v exteriéru.