Základní dřevinou používanou pro výrobu našic oken je borovice. Borové dřevo je houževnaté a tolik nevysychá, jako dřevo smrkové.