Výroba oken a dveří

ZPĚT DO SEKCE : SLUŽBY

 

Výroba oken je velice odborná a specifická činnost. Liší se zásadně podle materiálu, ze kterého jsou okna vyrobena. V zásadě se dá říci, že nejnáročnější je výroba dřevěných euro oken. Tady je také největší podíl odborné a manuální lidské práce. Nejjednodušší a nejvíce automatizovaná je výroba plastových oken. Zde se naopak podíl manuální práce stále snižuje, díky novým automatickým výrobním linkám.

 

 

VÝROBA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

Plastová okna jsou produkována na plně automatizovaných linkách od německé firmy ELUMATEC a URBAN. Většina činností probíhá bez zásahu lidské ruky a to včetně vkládání kování do rámů a křídel. Profily přicházejí od výrobce profilového systému v tyčích délky cca 6 metrů. Z těchto jsou na automatizované pile přesně nařezány rámy, křídla a také další profily jako sloupky nebo štulpové lišty. Po vyfrézování otvorů pro kliky, odvodňovacích otvorů a vložení armatur-výztuh, probíhá svaření rámů a křídel. Ke svařování jsou použity výhradně čtyřhlavé svařovací automaty, které jako jediné zajistí naprostou přesnost úhlu spoje. Dále probíhá začištění svarů na CNC frézách. Následuje vkládání kování do rámů a křídel. Až do této fáze výroby probíhá vše plně automaticky, bez doteku lidské ruky a výrobky se pohybují na automatickém dopravníku mezi jednotlivými technologickými centry. Následuje vložení křídel do rámů a zasklívání ve speciálním lisu. Tyto činnosti již provádějí zaškolení pracovníci. Po provedení výstupní kontroly, jsou okna umístěna na přepravní stojany a připravena k expedici. Pouze vstupní dveře a také atypické tvary jako oblouky nebo trojúhelníky jsou vyráběny manuálně. Proto je také jejich cena dveří a atypických oken vyšší.

 

m 01 m 01 m 01 m 01 m 01 m 01 m 01 m 01 m 01 m 01 m 01 m 01 m 01 m 01 m 01 m 01 m 01 m 01 m 01 m 01 m 01

 

 

VÝROBA HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

Výroba hliníkových oken se v počáteční fázi zásadně neliší od výroby plastových oken. Pouze s tím rozdílem, že stroje pro řezání a frézování profilů z hliníkové slitiny jsou robustnější konstrukce, než stroje pro výrobu oken plastových. Vzhledem k tomu, že velkou část produkce zde tvoří hliníkové dveře, jsou i na jejich výrobu použity automatizované výrobní linky. Hlavně pro frézování kování hliníkových dveří jsou používány CNC kopírovací frézy. Tyto umožňují použití široké škály dveřního kování pro jednotlivé použití podle požadavků zákazníků. Rohová spojení nejsou jako u plastových oken svařovaná. Spojování probíhá přes vložené rohovníky na speciálním lisu. Tím je zaručena maximální pevnost a stabilita hliníkových oken a dveří. Po okování rámů a křídel dochází k zasklení, podobným systémem lišt, jako plastových oken. Pouze u velkých prvků a fasád odjíždí z výroby izolační sklo zvlášť a k zasklení dochází až po montáži prvku specializovanou montážní firmou. V poslední době je nově možno dodávat hliníková okna také v ohýbaném provedení.

 

m 01 m 01 m 01 m 01 m 01 m 01 m 01 m 01 m 01

 

 

VÝROBA DŘEVĚNÝCH OKEN A DVEŘÍ

Výrobě oken ze dřevěných euro hranolů je nutno věnovat maximální pozornost. Před vlastní výrobou je nutné zkontrolovat vlhkost použitých hranolů a teprve poté je možno s výrobou započít. Na rozdíl od plastových nebo hliníkových oken, je nutno vytvořit na CNC frézách tvar rámu i křídla. Následně jsou zafrézovány konce dílů rámů a křídel pro dokonalá rohová spojení a také otvory pro vložení kliky do kování. Dále jsou profily nejprve strojně a poté také ručně zabrušovány. Po slepení probíhá složitý technologický proces impregnace a lakování buď lazurou, nebo barvami. Jakmile dojde k dokonalému proschnutí, následuje vkládání těsnění a okování rámů a křídel. Po zkompletování probíhá zasklívání. Tato operace je na rozdíl od plastových a hliníkových oken časově a hlavně manuálně náročnější. Po vložení izolačních skel a zasklívacích lišt se spára mezi lištou a sklem zatahuje silikonem v barvě stejné jako je těsnění. Následně probíhá vizuální kontrola výrobku a dokonalé zabalení do kartonu, aby se předešlo poškození při dopravě na stavbu.

 

m 01 m 01 m 01 m 01 m 01 m 01 m 01 m 01 m 01 m 01 m 01 m 01