Samozřejmostí v našem oboru je komplexní nabídka nejen v oblasti výrobků, tedy oken a dveří, ale také služeb spojených s jejich výměnou. Základ tvoří kvalitní výroba, která je realizována zásadně na poloautomatických, nebo plně automatizovaných linkách pro výrobu oken a dveří. Kvalitní okno a dveře, je však nutné také kvalitně namontovat.

Naši montážní dělníci a pracovníci montážních skupin jsou pravidelně proškolováni. K montáži oken a dveří používáme výhradně materiály od renomovaných firem jako je TREMCO ILLBRUCK, EJOT a další. V současné době sledujeme stále se vyvíjející trendy v oboru montáží a kotvení plastových oken a euro-oken a přizpůsobujeme jim technologii našich montáží.

 

VÝROBA OKEN

 

VÝROBA PLASTOVÝCH OKEN

  • moderní výrobní linky
  • vysoká kvalita práce

 

VÍCE INFORMACÍ

 

MONTÁŽ OKEN

 

montáže plastových oken

  • značkový materiál
  • proškolení technici

 

VÍCE INFORMACÍ

 

ÚDRŽBA OKEN

 

údržba oken a dveří

  • záruční servis
  • pozáruční opravy

 

VÍCE INFORMACÍ

 

OKNA SKLADEM

 

okna a dveře skladem

  • skladové výrobky
  • ihned k odběru

 

VÍCE INFORMACÍ

 

 

Motto : každé okno nebo dveře jsou tak kvalitní, jak kvalitní je jejich montáž

 

 

Pokud nemáte striktní požadavky na rozměr a provedení oken, nebo dveří můžete si vybrat z níže uvedeného seznamu oken skladem. Jedná se o okna, která nebyla např. zákazníky uhrazena, proto je prodáváme za velice výhodné ceny.

Níže uvedené výrobky je možno odebrat bez montáže, ale v případě zájmu Vám montáž samozřejmě zajistíme. Na tyto výrobky se nevztahují žádné další slevy a akce. Ceny výrobků jsou uvedeny bez DPH. Všechny níže uvedené výrobky jsou skladem ihned k odběru.

 

Momentálně nemáme bohužel žádná skladová okna na prodej.

okna skladem

Výroba oken je velice odborná a specifická činnost. Liší se zásadně podle materiálu, ze kterého jsou okna vyrobena. V zásadě se dá říci, že nejnáročnější je výroba dřevěných euro oken. Tady je také největší podíl odborné a manuální lidské práce. Nejjednodušší a nejvíce automatizovaná je výroba plastových oken. Zde se naopak podíl manuální práce stále snižuje, díky novým automatickým výrobním linkám.

 

VÝROBA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

Výroba plastových oken a vstupních plastových dveří probíhá na plně automatizovaných linkách od německé firmy ELUMATEC a URBAN. Většina činností při výrobě oken a dveří probíhá bez zásahu lidské ruky a to včetně vkládání kování do rámů a křídel. Profily přicházejí od výrobce profilového systému v tyčích délky cca 6 metrů ve speciálních kontejnerech. Z těchto jsou na automatizované pile přesně nařezány díly okenních rámů, křídel a také další profily jako sloupky nebo tzv. štulpové lišty. Po vyfrézování otvorů pro kliky, odvodňovacích otvorů a vložení armatur-výztuh, probíhá svaření rámů a křídel nových oken a dveří. Ke svařování jsou použity výhradně čtyřhlavé svařovací automaty, které jako jediné zajistí naprostou přesnost úhlu spoje. Dále probíhá začištění svarů na CNC frézách. Následuje vkládání kování do rámů a křídel. Až do této fáze výroby oken a dveří probíhá vše plně automaticky, bez doteku lidské ruky a výrobky se pohybují na automatickém dopravníku mezi jednotlivými technologickými centry. Následuje vložení křídel do okenních rámů a zasklívání celého výrobku na speciálním zasklívacím lisu. Tyto činnosti již provádějí zaškolení pracovníci manuálně. Po provedení výstupní kontroly, jsou okna umístěna na přepravní stojany a připravena k expedici. Pouze plastové posuvné HST portály a také atypické tvary jako oblouky nebo trojúhelníky jsou vyráběny manuálně. Proto je také cena posuvných portálů a atypických oken vyšší.

 

m 01 m 01 m 01 m 01 m 01 m 01 m 01 m 01 m 01 m 01 m 01 m 01 m 01 m 01 m 01 m 01 m 01 m 01

 

VÝROBA HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

Výroba hliníkových oken se v počáteční fázi zásadně neliší od výroby plastových oken. Pouze s tím rozdílem, že stroje pro řezání a frézování profilů z hliníkové slitiny jsou robustnější konstrukce, než stroje pro výrobu oken plastových. Vzhledem k tomu, že velkou část produkce zde tvoří hliníkové dveře, jsou i na jejich výrobu použity automatizované výrobní linky. Hlavně pro frézování kování hliníkových dveří jsou používány CNC kopírovací frézy. Tyto umožňují použití široké škály dveřního kování pro jednotlivé použití podle požadavků zákazníků. Rohová spojení nejsou jako u plastových oken svařovaná. Spojování probíhá přes vložené rohovníky na speciálním lisu. Tím je zaručena maximální pevnost a stabilita hliníkových oken a dveří. Po okování rámů a křídel dochází k zasklení, podobným systémem lišt, jako plastových oken. Pouze u velkých prvků a fasád odjíždí z výroby izolační sklo zvlášť a k zasklení dochází až po montáži prvku specializovanou montážní firmou. V poslední době je nově možno dodávat hliníková okna také v ohýbaném provedení.

 

m 01 m 01 m 01 m 01 m 01 m 01

 

VÝROBA EUROOKEN, DŘEVĚNÝCH OKEN A DVEŘÍ

Výrobě oken ze dřevěných euro hranolů je nutno věnovat maximální pozornost. Před vlastní výrobou je nutné zkontrolovat vlhkost použitých hranolů a teprve poté je možno s výrobou započít. Na rozdíl od plastových nebo hliníkových oken, je nutno vytvořit na CNC frézách tvar rámu i křídla. Následně jsou zafrézovány konce dílů rámů a křídel pro dokonalá rohová spojení a také otvory pro vložení kliky do kování. Dále jsou profily nejprve strojně a poté také ručně zabrušovány. Po slepení probíhá složitý technologický proces impregnace a lakování buď lazurou, nebo barvami. Jakmile dojde k dokonalému proschnutí, následuje vkládání těsnění a okování rámů a křídel. Po zkompletování probíhá zasklívání. Tato operace je na rozdíl od plastových a hliníkových oken časově a hlavně manuálně náročnější. Po vložení izolačních skel a zasklívacích lišt se spára mezi lištou a sklem zatahuje silikonem v barvě stejné jako je těsnění. Následně probíhá vizuální kontrola výrobku a dokonalé zabalení do kartonu, aby se předešlo poškození při dopravě na stavbu.

 

m 01 m 01 m 01 m 01 m 01 m 01 m 01 m 01 m 01

Pokud si zakoupíte kvalitní okna nebo dveře, je nutno také počítat s kvalitní montáží. I dobré okno, pokud bude špatně namontováno, ztrácí tímto své výhody a způsobí nemalé starosti. Jsme si vědomi toho, že výměna oken je pro naše zákazníky zásadním zásahem a také proto se Vám budeme snažit maximálně přizpůsobit. Pokud se jedná o novostavbu, nebo o neobývaný objekt, je situace jednodušší, ale i tak Vám vyjdeme maximálně vstříc.

 

Demontáž stávajících výplní:

 

Demontáž obsahuje vybourání starých výplní a přípravu takto vzniklého otvoru pro montáž nového okna nebo dveří. Při demontáži jsou stará dřevěná okna rozřezána a vyjmuta z původních otvorů. Tato činnost je destrukční a je třeba počítat s určitou zvýšenou mírou prašnosti. Proto je vhodné před započetím demontáže provést zakrytí nábytku a vybavení bytu nebo domu. Při demontáži starých okenních rámů dojde samozřejmě k určitému poškození vnitřního a vnějšího ostění. U vnější strany je rozsah poškození závislý na stavu fasády. Pokud je fasáda pevná a soudržná, k jejímu poškození nedochází. Dochází k odstranění vnitřního, a pokud je to nutné, také vnějšího parapetu. Pokud vnější parapet zůstává zachován, nabízíme k jeho dotěsnění pozinkované přechodové lišty. Pokud je to součástí smlouvy, provedeme také odvoz a následnou ekologickou likvidaci vybouraných oken a dveří.

 

01 02 03 04 

 

Montáž nových oken a dveří:

 

Součástí montáže oken a dveří je transport nových oken popř. dveří ke stavebnímu otvoru, jejich osazení, ukotvení a vyplnění spáry mezi oknem a ostěním izolační pěnou. Součástí montáže je také základní seřízení oken a seznámení zákazníka s obsluhou výrobků.

Při montáží okna se nejprve vysadí křídla a rám se přesně vyrovná pomocí montážních klínů a vodováhy do roviny. Poté se provede upevnění rámů pomocí turbo šroubů nebo kotevních plechů. Používáme oba tyto způsoby kotvení rámů. Kotvení turbo šrouby spočívá v tom, že je okno přišroubováno přímým uchycením přes okenní rám prostřednictvím tzv. turbo šroubů do zdiva stavební otvorové výplně. Ve druhém případě se na obvod okenního rámu nasadí mechanické úchyty (tzv. kotvy) z pozinkovaného plechu. Pro připevnění okna se kotvy přišroubují do zdiva stavebního otvoru většinou pomocí zatloukacích hmoždinek. Před samotným vypěněním spára montážní pěnou je nutno nejprve prověřit bezchybnou funkčnost křídel a zavírání. Při bezvadné funkci a po následném mechanickém ukotvení okenních rámů následuje vyplnění spáry polyuretanovou pěnou. Pěna musí být nanesena rovnoměrně, aby byla zaručena její tepelně izolační funkce. Po zatvrdnutí montážní pěny se odstraní klíny a dopění se otvory po jejich vyjmutí. Seříznutí montážní pěny je součástí následného zednického zapravení.

 

 

Zednické zapravení oken a dveří:

Součástí zednického zapravení oken je seříznutí montážní pěny a zapravení odkrytého ostění vhodným materiálem – omítkou.

Před započetím zednických prací provádíme zakrytí oken popř. dveří krycí folií, aby nedošlo k jejímu poškození. Po odříznutí přebytečné montážní pěny je možno provést zednické práce. U těchto prací se jedná o zapravení ostění odkrytého po demontáži stávající výplně. Je provedeno natažení vnitřní štukové vrstvy špalety a její následná úprava - uhlazení. Po osazení vnitřních parapetů je také zednicky zapravena část ostění pod nosem parapetu. Po dokončení zednického zapravení je provedeno hrubé očištění rámů a odstranění ochranných folií. Samozřejmostí je odstranění obalů a nečistot, které při těchto pracích vznikají. Tam kde není nutné používat omítku, je možné ji nahradit tmelem, nebo zalištováním. Vnější spára do šířky 10mm je zatažena akrylovým tmelem který je určen pro použití v exteriéru.

 

Montáž s parotěsným provedením spáry:

 

Montáž s použitím systému parotěsných a paropropustných pásek které zabraňují degradaci izolační pěny vlivem vnikání vlhkosti. Tento systém montáže oken a dveří je vždy za příplatek.

Polyuretanová pěna ztrácí své izolační vlastnosti v okamžiku, kdy do její struktury proniká vlhkost. Ta se může do pěny dostat z exterieru vlivem zatečení například při dešti, nebo také z interieru ze vzdušné vlhkosti. K těmto jevům dochází zejména v zimních měsících a tím vzrůstá například riziko vzniku plísní a tepelných mostů.  Tento systém montáže je časově i materiálově náročný a pro jeho použití je ideální pro novostavby a pro výměny jednoduchých oken – např. pro panelové domy. Pokud jej používáme při výměnách po hlubokých kastlových (špaletových) oknech, je nutné počítat s dozdíváním a delší přípravou podkladu. Tyto práce jsou vždy účtovány zvlášť.

Minimem, které doporučujeme při výměnách je použití komprimační pásky pro styk rámu s exterierovým ostěním (fasádou). Komprimační páska je určena k utěsnění proti hluku, zatékání, prachu, průvanu a zabraňuje vzniku tepelných mostů. Používá se při utěsňování styčné spáry oken, mezi otvorovou výplní a přilehlou konstrukcí. Páska je UV stabilní. Při zaměření posoudí technik, zda je možné tuto pásku na daný typ ostění použít.

 

V případě novostaveb je možné celý systém zjednodušit použitím páska Illmod trio. Tato unikátní páska spojuje vlastnosti vnější paropropustné folie, vnitřní parotěsné folie a kvalitní izolační pěny. Je vhodná hlavně pro přesně připravené stavební otvory. Zrychluje celou montáž a zároveň eliminuje možné chyby při aplikaci jednotlivých pásek. 

Vaše okna a dveře, stejně jako jiné výrobky potřebí pravidelnou údržbu. Náročnost údržby se liší podle typu oken a dveří. Jedná se o jednoduchou údržbu a čistění, které prodlouží životnost Vašich oken a dveří. Každému z nás připadá normální starat se pravidelně o svůj automobil. Jezdit s ním do servisu, mazat, kontrolovat jestli je vše v pořádku. I vaše okna a dveře mají mnoho pohyblivých dílů v kování, které je nutné se alespoň jednou za půl roku vyčistit a promazat. Stejně tak těsnění není bezúdržbové. Je nutné je udržovat v čistotě a také ošetřovat přípravkem na pryž, aby byla jeho elasticita co nejlepší. 

Ošetření povrchu oken a dveří.

Malá údržbová sada velka-udrzbova-sada Po dokončení montáže oken proveďte první vyčištění. Při odstraňování zbytků malty, vždy používejte dostatečné množství vody. Zvláštní pozornost věnujte vyčištění skel. Pro prvních cca pět čištění používejte jen čistou vodu. Zkontrolujte, zda nejsou zaneseny odtokové otvory v rámu a zda nejsou zapadány zbytky malty v kování. Dále je bezpodmínečně nutné co nejdříve odstranit ochranou folii z rámů a křídel. Upozorňujeme, že tato folie neslouží jako ochrana před mechanickým poškozením při montáži, ale pouze při výrobě a následné dopravě plastových oken a dveří.

Plastová okna a hliníková okna a dveře

Jsou nejméně náročné na údržbu. Povrch lze čistit běžnými neagresivními čistícími prostředky. Je zakázáno používat jakákoliv ředidla, benziny nebo čističe na bázi chemických rozpouštědel. V žádném případě nepoužívejte drátěnky, nebo houbičky určené k mytí nádobí. Kování je nutno každého půl roku promazat olejem. Vhodný je například olej k mazání šicích strojů, nebo součástí jízdních kol. Zvýšenou pozornost věnujte těsnění. Doporučujeme každého půl roku těsnění ošetřit kvalitním silikonovým olejem. V případě Vašeho zájmu Vám dodáme udržovací a čistící sadu na údržbu a čistění plastových oken. Tyto sady jsou dodávány v provedení pro bílá nebo barevná plastová okna. Pro okna hliníková je dodávána také speciální sada.

Dřevěná euro okna a dveře

Jsou na údržbu náročnější než okna plastová nebo hliníková. Kování a těsnění udržujeme stejně jako u plastových oken. Dřevěné rámy a křídla omýváme pouze mýdlovou vodou. Rámy vystavené přímému silnému působení slunečních paprsků je nutno kontrolovat častěji. Ideálním pomocníkem pro údržbu dřevěných oken je udržovací sada pro dřevěná okna. U dřevěných oken je však třeba počítat s tím, že po cca 6-8 letech užívání bude nutno jejich nátěr obnovit. Na teplotně exponovaných místech může být tento interval o něco kratší. Díky moderním technologiím a kvalitním lakům se životnost dřevěných euro oken neustále prodlužuje.